Platby

 Příspěvky za trénink se platí pololetně, vždy během září a během ledna příslušného školního roku.

 Výše příspěvků je 3.000,- Kč za pololetí. Pokud dítě navštěvuje ještě fotbalový kroužek, platí pouze u nás příspěvek a na kroužku již ne.

 Příspěvky zahrnují pronájem hřiště, pronájem tělocvičen, péči trenérů, zapůjčení dresů na turnaje a zápasy a jejich vyprání, pojištění klubu pro případ úrazu.

 

Platbu provádějte  převodem na náš účet vedený u FiO banky: 2500805752 / 2010

 

V případě druhého sourozence se platí příspěvky pouze za staršího z nich, druhý je zdarma.