Platby

 Fotbalové příspěvky  se platí pololetně, vždy během září a během ledna příslušného školního roku.

 Výše příspěvků je 3.500,- Kč za pololetí. Pokud jsou dva sourozenci, platí se za každého sourozence 1 750 Kč. Pokud dítě navštěvuje ještě fotbalový kroužek, platí pouze u nás příspěvek a na kroužku již ne.

 Příspěvky zahrnují pronájem hřiště, pronájem konkrétních tělocvičen, péči trenérů, zapůjčení klubových dresů na turnaje a zápasy a jejich vyprání, pojištění klubu pro případ úrazu.

 

Platbu provádějte  převodem na náš účet vedený u FiO banky: 2500805752 / 2010